Vilken är den snabbaste kön?

För mig är det oftast den jag inte står i, eller, känns det igen?

Men är det så, känns det bara så, eller är det tvärtom? Vi tar lite grundläggande matematik till hjälp och lite sannolikhetslära. Säg att det finns två köer och eftersom vi inte lever i någon sorts kvanttillstånd så måste vi välja en av köerna. Om köerna är lika så pass att du inte kan avgöra vilken som är snabbast bör chansen att välja den kortaste kön vara ungefär 50%. Oavsett om den kön du väljer går snabbast eller inte, så kan du iallafall konstatera vilken du borde ha valt och hur mycket snabbare den snabbaste verkligen var. 

Om valmöjligheterna i samhället blir fler, ökar också stressen och rädslan för att välja fel.

Om det istället fanns tre likvärdiga köer skulle chansen att välja rätt kö minska till ungefär 33%. Dvs ett lite svårare val.

Om det fanns fyra köer skulle det sjunka till 25%. Börjar det märkas vart jag vill komma? Läs mer...