Att vara kreativ är ett av de mest värderade mänskliga egenskaperna idag. Ändå anser de flesta sig inte vara särskilt kreativa, förutom de som arbetar i kreativa yrken, som media och reklam, vilka tenderar att vara lite för övertygade om sin kreativitet. Men saken är den att kreativitet inte är ett personlighetsdrag eller en naturlig talang eller något du är född med, det är bara förmågan att tänka lite utanför lådan.

Vilken låda? Är det bara en överanvänd kliché av en metafor? Jag antar att man kan säga det, men det kan också vara en effektiv modell för att förstå våra mentala processer när vi försöker vara mer kreativa. Frasens ursprung sägs relatera till ett pussel där du ska ansluta nio punkter genom att rita fyra raka linjer. Det enda sättet att lösa det är att rita linjerna utanför det fyrkantiga rutnätet för de nio punkterna.

Kom ut ur lådan

Men lådemetaforen lånar sig också till våra sinnens sätt att hålla oss inburade Läs mer...