Året 1867, kallat Storsvagåret i Norrland, kom hungersnöden till stora delar av Sverige, framförallt till norrlandslänen. De följande två åren drabbades även södra Sverige. Folk svalt ihjäl, dog av sjukdomar, emigrerade eller drog omkring på landsbygden utan att veta när de skulle få sitt nästa mål mat. 

Illustration ur tidningen Fäderneslandet, 1867

Samhället höll vid den här tiden på att slitas isär av djupa klassklyftor. En ny överklass höll på att växa sig feta, medan befolkningen på landsbygden fick allt svårare att försörja sina familjer. De fattiga ska klara sig själva, annars blir de lata, menade både politiker och tidningar i huvudstaden. Med Gud, flit och nykterhet skulle folket tuktas. Läs mer...