Gråben är en coyote som jagar tuppkycklingen Hjulben. Hjulben är snabb, han är faktiskt så snabb att Gråben aldrig, under 70 års tid och med mängder av tekniska hjälpmedel från det allsmäktiga företaget ACME, lyckats komma ikapp honom. Hjulben är, på ett eller annat sätt alltid utom räckhåll.

Men nu ska vi inte håna Gråben för sitt misslyckande allt för hjärtligt, vi är trots allt inte bättre själva. Vi rusar också efter onåbara mål. Och vi misslyckas lika grundligt.

En uppenbar risk när man rusar så snabbt är givetvis den överhängande faran att snubbla, att falla och göra sig väldigt illa. Det gör Gråben i stort sett hela tiden. Vi springer så snabbt att vi, liksom våra tecknade vänner, tycks kunna springa i luften.

Rakt ut för klippan, högt ovanför det vidsträckta ökenlandskapet och kanske är det där någonstans vi befinner oss just nu, ovetandes om ifall vi ännu har någon kontakt med marken. Vi har varit en förskräckligt duktig djurart, inget tvivel om det. Vi har varit den smartaste, effektivaste, produktivaste, mäktigaste, ja, och så vidare. Inga andra varelser kan mäta sig med människan.

Monument Valley, AZ, USA
Läs mer...