Det är lätt att gå i spinn över saker man hör. Vi gör det alla emellanåt, trots att vi vet att vi borde kontrollera källor och trovärdighet innan vi reagerar. Men vi är apor, vi kan inte låta bli att reagera. 

Rena lögner är förhållandevis lätta att genomskåda. En enkel faktakoll brukar krossa de flesta lögner som sprids. Men när lögnen är mer kamouflerad och utformad för att vilseleda och få mottagaren att dra egna slutsatser, då är det svårare. I en tid av fake news och fake allting blir man lätt lite trött på hela situationen. Det är svårt att tro på någonting som sägs och skrivs och orimligt mycket tid måste läggas på att Läs mer...