Brottsförebyggande rådet, BRÅ har kommit fram till att personer med invandrarbakgrund är överrepresenterade bland de som misstänks för brott i Sverige. 

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi är inte förvånad.

”Frågan om invandrarnas överrepresentation i brottsstatistiken är en av de mest utredda frågorna”, säger han och räknar till 39 olika studier som visar samma sak sedan 1974 och tillägger: ”Den stora frågan är vad det beror på, och den frågan är väldigt dåligt utredd.” 

Leif G W Persson är inne på samma tankar: ”Det här vet alla redan, det är som att försöka slå in en öppen dörr”, säger Persson. Han menar också att det verkligt intressanta är orsakerna bakom.


Själv är jag naturligtvis inte någon kriminolog, inte ens en hobby-kriminolog. Jag har inte själv undersökt sambanden och jag kan inte dra några vederhäftiga slutsatser i frågan. Men jag kan som alla andra vanliga medborgare dra mina egna slutsatser. Det ska jag göra snart, men först vill jag ta tillfället i akt och låna någon annans ”sunda förnuft”, till exempel kan vi ta Adam Marttinen (SD) som gissar att det är kulturella skillnader som är förklaringen. Med det resonemanget är invandrare brottsbenägna för att de kommer från en annan kultur, en främmande kultur, som tydligen, av oklara anledningar uppmuntrar och göder brottsligt beteende.Läs mer...