Ända sedan Tempo-butiken stängde och den sista busslinjen drogs in har många av husen i området övergivits. Folk hade tillslut inte råd att bo kvar, de kunde inte betala sina lån och hade ingen att sälja till, så de blev tvungna att lämna sina hem. Jag vet inte om bankerna äger de övergivna husen och tomma tomterna nu eller om det anses som vildmark.

För en vecka sedan kom en flock vildsvin in i Karin och Thomas trädgård. Thomas sköt efter dem, men de hann ändå böka upp både potatisen och grönsakerna. Hur de kom in vet jag inte. 

De flesta av de som bor kvar i området har förvandlat sina tomter till odlingar. Även många av de tomma villatomterna har tagits i anspråk för lokal odling. Jag är med i två lokala odlarföreningar.

Jag hörde om en familj där mamman tvingats sälja sin kropp för att få råd med mediciner och en pappa på andra sidan sjön försökte visst råna ett apotek.

Vi har väldigt lite kontakt med samhället, i den mån något riktigt samhälle ens existerar. Några av barnen i området går i skolan, men Läs mer...