Hur ska vi kunna samarbeta på ett effektivt och rättvist sätt med människor vi inte känner? 

Nationalstaten är en tillfällig lösning på ett problem som mänskligheten i alla tider brottats med. Det har, genom historien funnits andra lösningar på det här problemet och vi kommer förhoppningsvis skapa nya lösningar allt eftersom omständigheterna förändras.

Om vi backar hela vägen tillbaka till människans ursprung så fanns naturligtvis inga nationalstater. Då levde människorna i flockar, som bestod av mindre familjegrupper. Nära besläktade familjer bildade klaner för att öka sina chanser att överleva. Samarbetet blev mer komplicerat och olika fraktioner konkurrerade om makten. Klanen skapade interna regler för att minska inbördes strider och konflikter. 

Ju mer bofasta människor blev, desto större blev befolkningen. Nya konflikter krävde nya regler och lagar. För att hålla ihop den växande gruppen skapades av klanerna ett folk, eller en stam. De som ingick i stammen hade gemensamma förfäder och en gemensam kultur, ett gemensamt språk och gemensamma regler och sedvänjor. Läs mer...