Jag skulle vilja börja med att jämföra två revolutionerande och uppseendeväckande tänkare vars idéer har format en stor del av västvärldens tanketraditioner och politik. Ja, de utövar fortfarande ett avsevärt inflytande, inte minst som symboler. De skrev varsin väldigt känd bok, som fortfarande är i tryck.

Den ena kom från överklassen, bodde i huvudstaden och umgicks med kändisar. Var katolik, gifte sig aldrig, men hade många relationer och var ständigt otrogen. Blev avstängd från sin lärartjänst efter att ha utnyttjat en elev sexuellt och var dessutom en öppen försvarare av pedofili.

Den andra var invandrare från en fattig familj med många syskon. Var hemlös under sin ungdom efter att föräldrarna gått bort. Kämpade sig fram, mot alla odds till världsberömmelse. Var en stor djurvän och vegetarian. Gift till sin död och dekorerad för tapperhet i krig. Ateist.

Med enbart den informationen jag gett, vems ideologi tror du att du skulle tilltalas mest av? 

Var det lätt? 

Vem verkar mest sympatisk? Vem av dem skulle du anse som god och vem som ond?

Läs beskrivningarna igen och tänk ett varv till. Finns det något specifikt som gör att du väljer den ena framför den andra? Är det i så fall saker som du tror har påverkan på de två personernas filosofiska idéer?


Ok, nu ligger det till så att den första är Läs mer...