Geologiska tidsperioder kan beskrivas som väldigt långa perioder av liknande klimat och luftsammansättning. https://sv.wikipedia.org/wiki/Geologisk_tidsskala

Sedan människan erövrade planeten och började bruka jorden har vi i en allt snabbare takt också påverkat naturen runt omkring oss. Så pass mycket under de senaste hundra åren, att det kommer lämna tydliga spår i berggrunden åt kommande geologer. 

Bild: NASA

Människan gick från att vara ett skyggt bytesdjur till obestridlig härskare på savannen. Där lejon utvecklades till atletiska mördarmaskiner lade  människan sina evolutionspoäng på Läs mer...